Comunitat

‘CEC-Masvidal’ és una comunitat ecumènica cristiana, d’arrel evangèlica, i de tradició catalana, dedicada a l’oració i al servei.

La nostra Regla és: ORA ET SERVI (Prega i serveix).

El logotip de la comunitat és la unió dels símbols que més representen les tres branques del cristianisme, a saber, el peix protestant-evangèlic, la creu catòlic-romana i la creu ortodoxa-oriental:

CEC-Masvidal és una comunitat religiosa amb figura jurídica pròpia, inscrita al Registre d’Entitats Religioses. El terme ‘comunitat’ no es pren en el sentit restringit de comunitat que viu sota el mateix sostre, sinó en el sentit més ampli d’associació animada per un esperit comunitari específic i propi, bo i entenent que més enllà d’aquesta comunitat tots els batejats som membres d’un sol Cos que és l’Església del Crist, carismàtica per la guia de l’Esperit Sant. En aquest sentit els termes ‘comunitat’ i ‘comunitari’ fan referència a una vida associativa i de comunió espiritual entre els seus membres.

L’Ahadia de Biescas és el centre on puntualment els membres de la comunitat que s’han consagrat ministerialment (ahats) tenen un espai per desenvolupar una vida religiosa compartida i de recolliment, amb unes normes de convivència organitzativa i un estil d’espiritualitat basat en la Pregària (Oració, i Litúrgia i Saltiri reformats), en la Missió (servei a Crist ressuscitat a través dels germans necessitats), i en els Sagraments (Baptisme, Eucaristia i Imposició de mans).


<
Torneu a l’inici